Thời khóa biểu tuần 10 HKI năm học 2020 – 2021

Thời khóa biểu tuần 10 HKI năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 HKI NĂM HỌC 2020 – 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 HKI NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 HKI : TỪ NGÀY 9/11 ĐẾN NGÀY 14/112020 THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN T2/9/10 SÁNG CHIỀU – Chào cờ Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn Học BT  Học BT T3/10/11  Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn  Tham gia hội thao 20/11 từ ngày 10 ->14/11 Nộp hồ sơ thi nghề PT T4/11/11 Học BT Học BT Trực lãnh [...]