Học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiêm;gắn bó với nhân dân;đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ”

Học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiêm;gắn bó với nhân dân;đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ”

Lượt xem:

  Học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiêm;gắn bó với nhân dân;đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ”         HUYỆN UỶ KRÔNG PẮC                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     CHI BỘ THPT QUANG TRUNG                                            [...]