CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP THEO BÁC NĂM 2022

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP THEO BÁC NĂM 2022

Lượt xem:

[...]
Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Lượt xem:

đường Link cuộc thi ” Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020″ [...]
Học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiêm;gắn bó với nhân dân;đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ”

Học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiêm;gắn bó với nhân dân;đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ”

Lượt xem:

  Học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiêm;gắn bó với nhân dân;đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ”         HUYỆN UỶ KRÔNG PẮC                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     CHI BỘ THPT QUANG TRUNG                                            [...]