KINH NGHIỆM LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

KINH NGHIỆM LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

Lượt xem:

KINH NGHIỆM LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ                                                                              GV Bùi Duy Hưng tổng hợp I/ PHƯƠNG PHÁP CHUNG 1. Bước 1:  TÌM HIỂU ĐỀ             –  Xác định đúng nội dung và nghệ thuật đoạn thơ cần nghị luận ( đoạn thơ viết về cái gì? Nội dung ấy được thể hiện bằng những ý nào và được biểu đạt bằng những phương tiện nghệ thuật nào [...]
Đề văn khối 12 HKII năm học 2015 – 2016

Đề văn khối 12 HKII năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 12 – HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2015 – 2016 A. CẤU TRÚC ĐỀ THI:  Đề bài gồm có hai phần: – Phần 1: Đọc – hiểu văn bản: 4 điểm – Phần 2: Nghị luận văn học: 6 điểm B. NỘI DUNG ÔN TẬP:                                 PHẦN I: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN I/ Phạm vi và yêu cầu 1/ Phạm vi: – [...]
Đề văn khối 11 HKII năm học 2015 – 2016

Đề văn khối 11 HKII năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 11 I/ Tiếng Việt: 1.     Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt. 2.     Phong cách ngôn ngữ chính luận. II/ Làm văn: 1.     Các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bình luận, bác bỏ. 2.     Rèn luyện kĩ năng làm văn nghị luận văn học. III/ Đọc văn: 1.     Thơ: Vội vàng của Xuân Diệu [...]
Đề văn khối 10 HKII năm học 2015 – 2016

Đề văn khối 10 HKII năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: I / Phần Tiếng Việt: 1. Thực hành về phép điệp, phép đối. 2. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật II/ Phần làm văn: 1. Các thao tác nghị luận. 2. Nghị luận về một đoạn thơ. III/ Đọc văn: 1.Truyện Kiều – Nguyễn Du. 2. Chinh phụ ngâm – Đoàn Thị Điểm. 3. Đại cáo bình ngô – Nguyễn Trai. Ma trận đề               [...]