LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 HKI NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 HKI : TỪ NGÀY 9/11 ĐẾN NGÀY 14/112020

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/9/10 SÁNG CHIỀU
– Chào cờ Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
Học BT  Học BT
T3/10/11  Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Tham gia hội thao 20/11 từ ngày 10 ->14/11
Nộp hồ sơ thi nghề PT
T4/11/11 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
T5/12/11
 KTTT khối 12

T1: Hóa

T2: Tiếng Anh

T3: Địa

KTTK10:

T2: Tiếng Anh( 10A7 -> 10A9)

Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
Học BT
T6/13/11 Học BT Học BT (Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 8h00 họp với ban ĐDCMHS (BGH, CĐ, Đoàn TN, KT, TK)  14h00 họp Hội đồng kỷ luật
T7/14/11 Học BT  Trực lãnh đạo: Thầy : Tuấn
 T1,2: Kiểm tra: Toán K10,11

T3: Kiểm tra Hóa K10

CN/15/11

Tác giả: Phạm Quang Toàn