Đề đáp án KTHK I Môn GDCD K12 năm học 2015 – 2016

Đề đáp án KTHK I Môn GDCD K12 năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

Trường THPT Quang Trung     Tổ: Sử – địa – GDCD                                                     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN GDCD LỚP 12 I.- Mục đích đề kiểm tra Đề kiểm tra này nhằm kiểm tra nhận thức của học sinh (HS) về kiến thức pháp luật (PL), kỹ năng, thái độ từ bài 1 đến bài 4 trong học kỳ I. II.- Mục tiêu đề kiểm tra 1. Về kiến [...]
Đề đáp án KTHK I Môn địa K11 năm học 2015 – 2016

Đề đáp án KTHK I Môn địa K11 năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

MA TRẬN ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ I  Năm học 2015 – 2016 Môn : ĐỊA LÍ 11 (Thời gian 45 phút) 1. Mục tiêu : – Kiểm tra mức độ nắm kiến thức, kĩ năng của học sinh sau khi học xong các nội dung cơ bản của bài Hoa Kì và Liên minh châu Âu(EU) – Biết được năng lực của học sinh để đưa ra các [...]
Đề Kiểm tra HK II môn Sử K12

Đề Kiểm tra HK II môn Sử K12

Lượt xem:

https://drive.google.com/file/d/0B1zYH4b4naV0Z1h0Y1p5WmMxUE0/view?usp=sharing [...]
Đề Kiểm tra HK II môn Địa K10

Đề Kiểm tra HK II môn Địa K10

Lượt xem:

https://drive.google.com/file/d/0B1zYH4b4naV0ZmxkekJuRUczNXM/view?usp=sharing [...]
Đề Kiểm tra HK II môn Sử K10

Đề Kiểm tra HK II môn Sử K10

Lượt xem:

https://drive.google.com/file/d/0B1zYH4b4naV0bWtmeGNka0V5NUU/view?usp=sharing [...]
Đề Kiểm tra HK II môn GDCD

Đề Kiểm tra HK II môn GDCD

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/1vnAi3Cl2D5svxvPamkdUyTr_AU2U0ZcfCJWLdQRf3fA/edit?usp=sharing [...]
Đề kiểm tra lịch sử 12

Đề kiểm tra lịch sử 12

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/1TIul0u4Y7LKtRKwyHwU8l-fePJ74UvNBPfv7k-uJvgw/edit?usp=sharing Tác giả bài viết: Phan Minh Nghị [...]
Đề kiểm tra lịch sử 11

Đề kiểm tra lịch sử 11

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/1Y6SFT_e6Glm3Na1XQeKsZXon6HYU7jDAA2qXSM261vw/edit?usp=sharing Tác giả bài viết: Phan Minh Nghị [...]
Đề kiểm tra lịch sử 10

Đề kiểm tra lịch sử 10

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/1fE6pfdrVwbeGzsfO_2P8-XEsUm0ftpxgX5Qz1zxsKlY/edit?usp=sharing Tác giả bài viết: Phan Minh Nghị [...]
Đề đáp án KTHK I Môn GDCD K12 năm học 2015 – 2016

Đề đáp án KTHK I Môn GDCD K12 năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

Trường THPT Quang Trung     Tổ: Sử – địa – GDCD                                                     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN GDCD LỚP 12 I.- Mục đích đề kiểm tra Đề kiểm tra này nhằm kiểm tra nhận thức của học sinh (HS) về kiến thức pháp luật (PL), kỹ năng, thái độ từ bài 1 đến bài 4 trong học kỳ I. II.- Mục tiêu đề kiểm tra 1. Về kiến [...]
Đề đáp án KTHK I Môn địa K11 năm học 2015 – 2016

Đề đáp án KTHK I Môn địa K11 năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

MA TRẬN ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ I  Năm học 2015 – 2016 Môn : ĐỊA LÍ 11 (Thời gian 45 phút) 1. Mục tiêu : – Kiểm tra mức độ nắm kiến thức, kĩ năng của học sinh sau khi học xong các nội dung cơ bản của bài Hoa Kì và Liên minh châu Âu(EU) – Biết được năng lực của học sinh để đưa ra các [...]