Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01 23/04/2019 Văn bản khác,
1527/SGDĐT-GDTrH 25/10/2016 Văn bản khác, V/v khảo sát thế mạnh và nhu cầu của giáo viên tiếng Anh theo ETCF
454/SGDĐT-GDTrH 13/04/2016 Văn bản khác, Số: 454/SGDĐT-GDTrH V/v tham gia cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề “Đi đường an toàn – cho bạn cho tôi”
420/SGDĐT-PCCTHSSV 11/04/2016 Văn bản khác, Về tổ chức thực hiện cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III - Năm 2016 dành cho học sinh sinh viên và giáo viên.
998 /SGDĐT-GDTrH 03/09/2015 Văn bản khác, hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2015-2016
974 /SGDĐT-GDTrH 27/08/2015 Văn bản khác, Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
38/2005/QH11 14/06/2015 Văn bản khác, Luật giáo dục 2005
421 /SGDĐT-GDTrH 27/04/2015 Văn bản khác, DU THAO DANH GIA GIO DAY
5555/BGDĐT-GDTrH 08/10/2014 Văn bản khác, Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra
/KH/QT 02/10/2014 Văn bản khác, Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường THPT Quang Trung
1 25/09/2014 Văn bản khác, Phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
1108 /SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT 10/09/2014 Văn bản khác, V/v tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2014 - 2015
Trang 1 / 212»