Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Thông tư, THÔNG TƯ 04/2017/TT-BGDĐT QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 Thông tư, Chính sách tinh giảm biên chế
03/2014/TT-BTTTT 11/03/2014 Thông tư, THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014 Thông tư, THÔNG TƯ BAN HÀNH KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
39/2013/TT-BGDĐT 04/12/2013 Thông tư, TT39 HƯỚNG DẪN VỀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
153/2013/TT-BTC 31/10/2013 Thông tư, Thông tư 153/2013/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THU, NỘP TIỀN PHẠT, BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT VÀ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỰC LƯỢNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
08/2013/QĐ-UBND 01/02/2013 Thông tư, Thông tư 08/2013/QĐ-UBND- Quyết định dạy thêm học thêm
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
43/2012/TT-BGDĐT 26/11/2012 Thông tư, TT 43 về điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
26/2012/TT - BGD 10/07/2012 Thông tư, Thông tư 26/2012/TT - BGD
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Thông tư, THÔNG TƯ 58
Trang 1 / 212»