Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
. 14/11/2020 Công văn,
.. 14/11/2020 Công văn,
... 14/11/2020 Công văn,
Số:1522 /GDĐT-VP 07/10/2020 Công văn, V/v hưởng ứng cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm 2020
115/GDĐT-VP 06/10/2020 Công văn, V/v hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021
659/GDTĐ 21/09/2020 Công văn, V/v phát động, hưởng ứng cuộc thi viết " Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác" lần thứ IV năm học 2020 - 2021
658/GDTĐ 21/09/2020 Công văn, V/v Phát động, hưởng ứng cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm 2020
1342/SGDĐT-CTTT 11/09/2020 Công văn,
388 31/03/2020 Công văn, V/v: hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình cho học sinh phổ thông trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19
1061 25/03/2020 Công văn, Công văn Bộ GD Hướng dẫn dạy học qua internet, truyền hình.pdf
696 04/03/2020 Công văn, V/v Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
Trang 1 / 212»