Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
388 31/03/2020 Công văn, V/v: hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình cho học sinh phổ thông trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19
1061 25/03/2020 Công văn, Công văn Bộ GD Hướng dẫn dạy học qua internet, truyền hình.pdf
696 04/03/2020 Công văn, V/v Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
1329/BGDĐT-GDTrH 31/03/2016 Công văn, Công văn số 1329 huong dan cuoc thi của Bộ V/v Tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề “Đi đường an toàn – cho bạn cho tôi”
1167 /SGDĐT-GDTrH 05/10/2015 Công văn, CV 1167( V/v tăng cường chỉ đạo dạy thêm, học thêm)
11/CV- CĐN 27/01/2015 Công văn, Công văn hướng dẫn xét, công nhận SKKN năm học 2014 - 2015
5555/BGDĐT 08/10/2014 Công văn, Công văn 5555/BGDĐT " Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn..."
1075/SGDĐT-GDTrH 03/09/2014 Công văn, C Van1075 SGD_Thi lien mon&Thi tich hop Daklkak2014-15
1075/SGDĐT-GDTrH 03/09/2014 Công văn, C Van1075 SGD_Thi lien mon&Thi tich hop Daklkak2014-15