Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021
Số: 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH:VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định, Nghị định Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
108/2014/NĐ-CP 21/11/2014 Nghị định, Nghị định tinh giảm biên chế
138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Nghị định, Nghị định 138/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
42/2013/NĐ-CP 09/05/2013 Nghị định, Nghị định 42/CP/2013 về thanh tra chuyên ngành