Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số:1522 /GDĐT-VP 07/10/2020 Công văn, V/v hưởng ứng cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm 2020
115/GDĐT-VP 06/10/2020 Công văn, V/v hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021
09 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu bộ luật Lao động
10 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu luật thư viện
11 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu luật dân quân tự vệ
12 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
13 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu luật lực lượng dự bị động viên
14 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu luật chứng khoán
15 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
16 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức
17 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước
18 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Trang 1 / 712345»...Cuối »