Thông báo phúc khảo bài thi TNTHPTQG 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI  

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

 

          Thời gian nộp đơn phúc khảo:

Từ ngày 11/7 đến hết ngày 20/7/2018

     Địa điểm: Tại phòng Văn thư nhà trường

Lưu ý: thí sinh nhận mẫu đơn phúc khảo tại nhà trường

 

Krông păk, ngày 11 tháng 7 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG