Thông báo ngày tựu trường năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thông báo lịch tập trung đầu năm học 2018 – 2019:

Thời gian: 7h30 ngày 14 tháng 08 năm 2018

Đề nghị quý thầy cô và học sinh toàn trường đến trường đúng thời gian quy định.