Thông báo ( V/v tập trung đầu năm học 2015 – 2016)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kế hoạch tập trung đầu năm học đề nghị GV, CB, CNV và học sinh thực hiện

THÔNG BÁO
                                                   (V/v tập trung học sinh đầu năm học: 2015 -2016)
–        Để chuẩn bị cho năm học mới nhà trường đề nghị tất cả các học sinh, giáo viên đúng 7h 30 ngày 10 tháng 8 năm 2015 tập trung về tại trường .

–        Kế hoạch ngày 10/8/2015:
+ 7h30 đến 8h30 : Tập trung tại sân trường nghe phổ biến kế hoạch.
+ 8 h30 đến 10h: GVCN nhận CSVC lớp học; hướng dẫn học sinh lao động vệ sinh.
+ Từ 14h đến 17 giờ: GVCN làm công tác tổ chức lớp học; hướng dẫn học sinh học nội quy quy chế năm học.

–        Từ ngày 11/8 /2015 đến 15/8/2015: Các lớp lao động dọn vệ sinh ; nhận trang phục . (Có kế hoạch kèm theo)

KrôngPắc
, ngày 05 tháng 8 năm 2015
                   HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký và đóng dấu)
                  MAI QUỐC TUẤN

Tác giả bài viết: BGH