LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 HKI NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19: TỪ NGÀY 23/12 ĐẾN NGÀY 28/12/2019

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/23/12 SÁNG CHIỀU
Chào cờ

Giao lưu với TTAN Tinh Hoa

 Kiểm tra bù những học sinh vắng các môn không thi tập trung Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Học BT
T3/24/12  Học BT  KT HKI khối 12: Vật lý – Sinh – Sử Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 KT học kỳ I khối 10 + 11: Văn -Hóa
T4/25/12 KT HKI khối 12:Hóa – Địa Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
KT học kỳ I khối 10 + 11: Toán – Anh Văn
 Tập huấn công tác pháp chế: Đ/c Toàn ; Quang Hương
T5/26/12  KT học kỳ I khối 10 + 11: Vật Lý – Sinh Học – Lịch sử  Học sinh nghỉ học, GV chấm bài vào điểm Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
T6/27/12 Học sinh nghỉ học, GV chấm bài vào điểm  Học sinh nghỉ học, GV chấm bài vào điểm Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 
T7/28/12 Học sinh nghỉ học, GV chấm bài vào điểm Học sinh nghỉ học, GV chấm bài vào điểm  Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
CN/29/12

Tác giả: Phạm Quang Toàn