LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 HKI NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17: TỪ NGÀY 9/12 ĐẾN NGÀY 14/12/2019

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/9/12 SÁNG CHIỀU
Chào cờ, tổ chức các hoạt động tập thể Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 14h00 họp chi ủy( Đ/c: Tuấn; Toàn; Q.Hương; Minh)
 Học BT
Nộp bài dự thi ATGT( Đ/c: Oanh)
T3/10/12  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 Làm việc với trường ĐH Tây Nguyên muwowjnn trang phục QP(Đ/c: Q. Hương)  13h30 Họp tổ đảng
T4/11/12  Học BT  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
 14h30 họp chi bộ
T5/12/12 Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
 Học BT  14h00 họp HĐKL(TP: Toàn; Hoàng; Hạnh; ĐDCMHS; GVCN;PH; HS.)
 Làm việc với Tiểu đoàn HLCĐ Bôn Đôn( Thầy: Tuấn; Quang Hương; Nhâm)
T6/13/12 Học BT  14h00 LĐ dọn vệ sinh lớp 11A5 Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T7/14/12 Học BT  Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
CN/15/12

Tác giả: Phạm Quang Toàn