SKKN: Một số kinh nghiệm dạy học và quản lí học sinh online tại trường THPT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên SKKN: Một số kinh nghiệm dạy học và quản lí học sinh online tại trường THPT
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 11/04/2020
Lượt xem 140
Lượt tải 5
Xem tài liệu Xem Online
Tải về