Thông tư 153/2013/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THU, NỘP TIỀN PHẠT, BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT VÀ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỰC LƯỢNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 153/2013/TT-BTC
Ngày ban hành 31/10/2013
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư 153/2013/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THU, NỘP TIỀN PHẠT, BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT VÀ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỰC LƯỢNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Xem văn bản Xem Online
Tải về