THÔNG TƯ 04/2017/TT-BGDĐT QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 04/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 25/01/2017
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu THÔNG TƯ 04/2017/TT-BGDĐT QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
Xem văn bản Xem Online
Tải về