Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
...../QT -KH 08/12/2014 Kế hoạch, KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
108/2014/NĐ-CP 21/11/2014 Nghị định, Nghị định tinh giảm biên chế
70 /KH-SGDĐT 14/11/2014 Kế hoạch, Kế hoạch liên kết bồi dưỡng học sinh giỏi
5555/BGDĐT 08/10/2014 Công văn, Công văn 5555/BGDĐT " Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn..."
5555/BGDĐT-GDTrH 08/10/2014 Văn bản khác, Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra
/KH/QT 02/10/2014 Văn bản khác, Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường THPT Quang Trung
1 25/09/2014 Văn bản khác, Phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
1108 /SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT 10/09/2014 Văn bản khác, V/v tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2014 - 2015
1075/SGDĐT-GDTrH 03/09/2014 Công văn, C Van1075 SGD_Thi lien mon&Thi tich hop Daklkak2014-15
1075/SGDĐT-GDTrH 03/09/2014 Công văn, C Van1075 SGD_Thi lien mon&Thi tich hop Daklkak2014-15
1537/CT-BGDĐT 05/05/2014 Chỉ thị, Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT " Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh..."
03/2014/TT-BTTTT 11/03/2014 Thông tư, THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trang 4 / 6« Đầu...«23456»