Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập
998 /SGDĐT-GDTrH 03/09/2015 Văn bản khác, hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2015-2016
974 /SGDĐT-GDTrH 27/08/2015 Văn bản khác, Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
38/2005/QH11 14/06/2015 Văn bản khác, Luật giáo dục 2005
Số: 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH:VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
421 /SGDĐT-GDTrH 27/04/2015 Văn bản khác, DU THAO DANH GIA GIO DAY
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 Thông tư, Chính sách tinh giảm biên chế
...../QT -KH 30/03/2015 Kế hoạch, KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HKII
11/2015/QĐ-UBND 03/03/2015 Quyết định, QĐ của UBND tỉnh Đăklăk về thi đua khen thưởng
72/QĐ-SGDĐT 30/01/2015 Quyết định, Điều lệ thi học sinh giỏi TDTT 2015
11/CV- CĐN 27/01/2015 Công văn, Công văn hướng dẫn xét, công nhận SKKN năm học 2014 - 2015
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định, Nghị định Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Trang 3 / 6«12345»...Cuối »