Thông báo lịch nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện theo công văn số 119/SGDĐT -VP của sở Giáo Dục và Đào Tạo Đắk Lắk ngày 07/02/2020 về việc cho phép học sinh mầm non và phổ
thông tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra(có công văn kèm theo).
Vậy nhà trường đề nghị cán bộ, GV, CNV và học sinh nghiêm túc thực hiện.
Trong quá trình nghỉ CB, GV, CNV và học sinh thường xuyên xem thông báo của nhà trường để thực hiện những nội dung thông báo mới cũng như lịch trực tại nhà trường.