SKKN Sử dụng chuyện kể lịch sử để nâng cao hiệu quả giảng dạy trong bài truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt nam

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên SKKN Sử dụng chuyện kể lịch sử để nâng cao hiệu quả giảng dạy trong bài truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt nam
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin SKKN_Su_dung_chuyen_ke_lich_su_de_nang_cao_hieu_qua_giang_day_trong_bai_truyen_thong_danh_giac_giu_nuoc_cua_dan_toc_Viet_nam.docx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Dung lượng 54.83 kB
Ngày chia sẻ 30/08/2017
Lượt xem 502
Lượt tải 19
Xem tài liệu Xem Online
Tải về
SKKN Sử dụng chuyện kể lịch sử để nâng cao hiệu quả giảng dạy trong bài truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt nam