SKKN – Đa dạng hoá hình thức câu hỏi trong đề kiểm tra môn Hoá học nhằm đánh giá năng lực của học sinh ở trường trung học phổ thông

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên SKKN – Đa dạng hoá hình thức câu hỏi trong đề kiểm tra môn Hoá học nhằm đánh giá năng lực của học sinh ở trường trung học phổ thông
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 08/10/2019
Lượt xem 2628
Lượt tải 4
Xem tài liệu Xem Online
Tải về