SKKN “ Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh với chuyên đề: Cấu trúc phân tử- liên kết hoá học”

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên SKKN “ Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh với chuyên đề: Cấu trúc phân tử- liên kết hoá học”
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin SKKN_Cong_tac_boi_duong_hoc_sinh_gioi_cap_tinh_voi_chuyen_de_Cau_truc_phan_tu_lien_ket_hoa_hoc.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng 1.05 MB
Ngày chia sẻ 30/08/2017
Lượt xem 1224
Lượt tải 14
Xem tài liệu Xem Online
Tải về
SKKN “ Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh với chuyên đề: Cấu trúc phân tử- liên kết hoá học”