Một ngày trải nghiệm ” Chúng tôi là chiến sĩ”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Được sự cho phép của lãnh đạo Sở giáo dục và đào tạo Đăk Lăk và chỉ huy Bộ tư lệnh biên phòng tỉnh Đăk Lăk. Hôm nay ngày 26 tháng 01 năm 2018 trường THPT Quang Trung và tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh Đăk Lăk tổ chức chương trình trải nghiệm “ chúng tôi là chiến sĩ” cho học sinh khối 12 năm học 2017 – 2018 tại doanh trại tiểu đoàn huấn luyện bộ đội biên phòng D19 Bản Đôn.

Mục đích của kế hoạch là giới thiệu nhiệm vụ, nghĩa vụ của người thanh niên với sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc, bỏa vệ chế độ XHCN trong giai đoạn mới. Có nhận thức cơ bản về Quân đội, bộ đội biên phòng, nhận thức về truyền thống vẽ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nắm được một số nội dung cơ bản trong điều lệnh Quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Để làm cơ sở cho các hoạt động giáo dục quốc phòng được học tại nhà trường.

Mở đầu chương trình trải nghiệm trường THPT Quang trung làm lễ xuất quân vào chiều ngày 26 tháng 01 năm 2018. Đến dự lễ xuất quân có đại diện Sở giáo dục và đào tạo Đăk Lăk, huyện đoàn Krông Pắc. Đúng 14h30 đoàn bắt đầu xuất quân vào đơn vị C19.

Thay mặt BGH nhà trường đọc các quyết định, quán triệt một số nội dung trước khi xuất quân.

 

Đến 16h00 đoàn đã đến đơn vị C19 tập trung quân số biên chế vào các tiểu đội trung đội nhận phòng và các vật dụng cá nhân bắt đầu đợt trải nghiệm.

 

 

Đến 19h00 đoàn trường THPT Quang Trung và Đoàn cơ sở tiểu đoàn huấn luyện bộ đội biên phòng tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ và đốt lữa trại.

 

Chương trình trải nghiệm theo kế hoạch của đơn vị C19 từ sinh hoạt, huấn luyện như những chiến sĩ .

 

Chương trình trải nghiệm đã mang lại những trải nghiệm thực tế về cách sinh hoạt, huấn luyện của bộ đội để lại trong mỗi học sinh những trải nghiệm hết sức ý nghĩa.

 

 

Ngô Quang Hương