Lịch học chính trị hè 2015 – 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đề nghị các đồng chí GV và CNV xem và thực hiện

THÔNG BÁO
                                          (V/v Lịch học chính trị hè đầu năm học: 2015 -2016)

–        Kế hoạch học chính trị hè ngày 17/8/2015: 
+ Đúng 7h00 : Toàn thể CB, GV, CNV Tập trung tại phòng hội đồng để học .

–        Ngày 21/8 /2015: GV nhận thời khoá biểu tại chuyên môn hoặc trên trang Wed nhà trường

KrôngPắc
, ngày 15 tháng 8 năm 2015
                   HIỆU TRƯỞNG

                  MAI QUỐC TUẤN

Tác giả bài viết: BGH