Lịch công tác tuần tuần 34 HKII năm học 2017 -2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 34 TỪ NGÀY 16/04 ĐẾN NGÀY 21/04/2018

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/16/04 SÁNG CHIỀU
Chào cờ  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Học bình thường
HĐNGLL thanh niên với hòa bình, hữu nghị
 Phát thưởng cho HSG tỉnh
 Hiến máu nhân đạo
T3/17/04  Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Chất
T4/18/04 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Mạnh
 14h00 kiểm tra lịch  báo giảng
T5/19/04  Đại số 10,11, hình 12 Trực lãnh đạo: Thầy: Chất
Học BT  T1: Đại số 10,12
 T2: Đại số 11
 14h00 Họp tổ hành chính
T6/20/04 Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Mạnh
T7/21/04 Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Chất
KT sổ đầu bài
 GV tự sắp xếp dạy bù ( Nếu  chậm tiết)
CN/22/04

Tác giả: Phan Xuân Chất