Lịch công tác tuần 5 HKI năm học 2019 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05: TỪ NGÀY 16/9 ĐẾN NGÀY 21/9/2019

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/16/09 SÁNG CHIỀU
Tiết 1,2 đại hội lớp + đại hội chi đoàn Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 8h30 họp giao ban( TT, BGH, CĐ, ĐTN, TKHĐ)  Ôn tập K12 – NPT
T3/17/09  Học BT  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Thỏa thuận dự toán 2020( Đ/c Tuấn + Nhâm)  Nộp ý thưởng KHKT
T4/18/09 Trực lãnh đạo: Thầy:Toàn
Học BT  Học BT
 Nộp lệ phí thi NPT, nhận DS thí sinh
T5/19/09  14hh tập huấn bình đẳng giới – bạo lực học đường( TP: Đ/c Toàn – Sang + GVCN) Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Học BT
T6/20/09 Học BT  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
T7/21/09 Học BT  Học BT  Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
CN/22/09

Tác giả: Phạm Quang Toàn