LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41: TỪ NGÀY 29/06 ĐẾN NGÀY 4/07/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41: TỪ NGÀY 29/06 ĐẾN NGÀY 4/07/2020

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/29/06 SÁNG CHIỀU
– Chào cờ, sinh hoạt lớp

  • GVCN dự kiến xếp loại HL,HK
 14h00 họp tổ: Đánh giá TK hoạt động của tổ; rà soát XL thi đua Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
Học BT  17h00 chậm nhất GVCN K12 nộp rà soát dự liệu thi TN
 HS khối 12 rà soát dữ liệu thi TN
 GV trả bài, nhập điểm, GVCN 12 nhận phiếu xét TN
T3/30/06 K12 Học BT 14h00 họp HĐKL học sinh ( TP: T. Toàn; Quang Hương, Ban ĐDCMHS, TK. C. Hằng) Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 K10,11 nếu còn chương trình thì  thực hiện  17h00 hạn cuối vào điểm, HK.
 GVBM nhập điểm, GVCN nhập hạnh kiểm
T4/01/07 Học BT  14h00 họp tổ: Đánh giá xếp loại CC, VC; xây dựng kế hoạch BDTX Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
Duyệt kết quả năm học: K12 thầy Tuấn; K10,11 thầy Toàn  Duyệt kết quả năm học chậm nhất 17h00
 Các tổ chuyên môn nộp KQ thi thử K12( Đ/c Toàn)
T5/02/07  14h00 họp HĐ thi đua( TP:  liên tịch mở rộng) Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
Học BT
T6/03/07 Học BT  Lao động dọn vệ sinh K10,11 (Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 8h00 họp với Ban ĐDCMHS( BGH, CĐ, ĐTN, TK, KT)
T7/04/07  7h30 Họp phụ huynh HS các lớp
CN/05/07

Tác giả: Phạm Quang Toàn