LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40: TỪ NGÀY 22/06 ĐẾN NGÀY 27/06/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40: TỪ NGÀY 22/06 ĐẾN NGÀY 27/06/2020

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/22/06 SÁNG CHIỀU
KTHKII:

Tiết 1,2: K11,12: Ngữ Văn

Tiết 3: K11,12: Anh Văn

KTHKII:

Tiết 1,2: K10: Ngữ Văn

Tiết 3: K10: Anh Văn

Thầy: Toàn – Hạnh – TTCM
 Chậm  nhất 17h00 nộp hồ sơ ĐKDT K12( Cô Hợp, Nhâm)
T3/23/06 KTHKII:

Tiết 1,2: K11,12: Toán

Tiết 3: K12: Sinh học(GDCD)

KTHKII:

Tiết 1,2: K10: Toán

Thầy: Toàn – Hạnh – TTCM
T4/24/06 KTHKII:

Tiết 1: K12: Vật Lý(Lịch sử)

Tiết 2: K12: Hóa học(Địa lý)

 GV chấm bài Thầy: Toàn – Hạnh – TTCM
T5/25/06  GV chấm bài Trực lãnh đạo: Thầy : Tuấn
Học BT
T6/26/06 Thi thử K12: Ngữ văn: TG 120′  Thi thử K12: Toán: TG 120′ Thầy: Toàn – Hạnh – TTCM
 K10,11: Học sinh nghỉ học  Học sinh K10,11 nghỉ GV chấm bài
T7/27/06  Thi thử K12:

 

 Thi thử K12: Tiếng Anh: TG 90′  Thầy: Toàn – Hạnh – TTCM
 Tiết 1: Vật lý(Lịch sử): Thời gian 50′  Học sinh K10,11 nghỉ GV chấm bài
  Tiết 2: Hóa học(Địa lý): Thời gian 50′
  Tiết 1: Sinh học(GDCD): Thời gian 50′
CN/28/06

Tác giả: Phạm Quang Toàn