LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38: TỪ NGÀY 08/06 ĐẾN NGÀY 14/06/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38: TỪ NGÀY 08/06 ĐẾN NGÀY 14/06/2020

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/08/06 SÁNG CHIỀU
– Chào cờ, sinh hoạt lớp Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
Học BT  Học BT, ôn tập K12 theo TKB
 GVCN đối chiếu danh sách HS tại đ/c Toàn  GVCN K12 gặp Văn thư làm hồ sơ HS từ ngày 9/6 đến 13/6
T3/9/06 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 K11: Lao động dọn vệ sinh: (dụng cụ: Cuốc)
T4/10/06 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
 Giáo sinh TTSP, GVHD hoàn thành hồ sơ TTSP  K10: Lao động dọn vệ sinh: (dụng cụ: Cuốc)
T5/11/06 14h00 họp tổ Minh chứng trường chuẩn Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
Học BT
 Chậm nhất 10h00 nộp KQ TTSP cho đ/c Hạnh
T6/12/06 Học BT (Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 14h30 Tổng kết TTSP( Ban chỉ đạo – SVTT)
T7/13/06
CN/14/06

Tác giả: Phạm Quang Toàn