LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37: TỪ NGÀY 01/06 ĐẾN NGÀY 6/06/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37: TỪ NGÀY 01/06 ĐẾN NGÀY 6/06/2020

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/01/06 SÁNG CHIỀU
– Chào cờ, sinh hoạt lớp Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
Học BT  TD, QP, NPT học BT, ôn tập K12 theo TKB
T3/2/06 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 Họp tại huyện phân tuyến địa bàn TS vào lớp 10
T4/3/06 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
T5/04/06  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
Học BT  Họp liên tịch mở rộng( BGH, CĐ, ĐTN, TK, TTCM)
T6/05/06 Học BT  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T7/06/06
CN/07/06

Tác giả: Phạm Quang Toàn