LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36: TỪ NGÀY 25/05 ĐẾN NGÀY 31/05/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36: TỪ NGÀY 25/05 ĐẾN NGÀY 31/05/2020

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/25/05 SÁNG CHIỀU
– Chào cờ tại lớp GVCN – HS. Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
Học BT  TD, QP, NPT học BT, ôn tập K12 theo TKB
 Các lớp dọn vệ sinh lớp học T2,4,6
T3/26/05 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 Họp tại huyện phân tuyến địa bàn TS vào lớp 10
T4/27/05 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
T5/28/05  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
Học BT
T6/29/05 Học BT  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 13h30 Họp tổ đảng, họp chi bộ
 15h00 họp cơ quan
T7/30/05
CN/31/05

Tác giả: Phạm Quang Toàn