LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35: TỪ NGÀY 18/05 ĐẾN NGÀY 23/05/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35: TỪ NGÀY 18/05 ĐẾN NGÀY 23/05/2020

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/18/05 SÁNG CHIỀU
T1: Chào cờ, sinh hoạt tại lớp. GVCN tuyên truyền 130 năm ngày sinh  chủ tịch Hồ Chí Minh 14h 00 họp chi ủy Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
Học BT  TD, QP, NPT học BT, ôn tập K12 theo TKB
 GVCN cập nhật SĐT, Email, CMND HS vào Smast
T3/19/05 Học BT Học BT, ôn tập K12 Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 Dự lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện
T4/20/05 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
 Ôn tập K12
T5/21/05 Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
Học BT  Ôn tập K12
T6/22/05 Học BT  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T7/23/05
CN/24/05

Tác giả: Phạm Quang Toàn