LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34: TỪ NGÀY 11/05 ĐẾN NGÀY 16/05/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34: TỪ NGÀY 11/05 ĐẾN NGÀY 16/05/2020

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/11/05 SÁNG CHIỀU
T1: Chào cờ, sinh hoạt tại lớp  Học QP,TD.học nghề học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 T2,3,4 học BT, sau các buổi học dọn vệ sinh lớp

Thứ 3,5,7 Lau khử khuẩn.

T3/12/05 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
T4/13/05 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
T5/14/05 Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
Học BT
T6/15/05 Học BT  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T7/16/05 Học BT  Học BT  Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
CN/17/05

Tác giả: Phạm Quang Toàn