LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 HKII NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31: TỪ NGÀY 23/03 ĐẾN NGÀY 28/03/2020

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/23/03 SÁNG CHIỀU
8h00 họp tổ CM Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T3/24/03  Làm việc BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
T4/25/03 Làm việc BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
T5/26/03 Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
 8h00 họp chi bộ
T6/27/03 Chậm nhất 11h00 các tổ nộp SKKN Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T7/28/03 8h00 họp hội đồng chấm SKKN cấp trường(có QĐ kèm theo)  Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
CN/29/03  Toàn

Tác giả: Phạm Quang Toàn