LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 HKII NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31: TỪ NGÀY 16/03 ĐẾN NGÀY 21/03/2019

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/16/03 SÁNG CHIỀU
Chào cờ( Tại lớp) Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Giao ban GVCN  14h00 Họp ban chỉ đạo TTSP(TP: BGH, TTCM, TKHĐ, GVHD)
 Học BT
 GVCN hướng dẫn học sinh dọn vệ sinh lớp học( cả tuần)
T3/17/03  Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 Nộp bài dự thi ATGT
T4/18/03 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
T5/19/03  Học BT  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
 8h00 họp cấp ủy
T6/20/03 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Các tổ nộp danh sách GV đề nghị thăng hạng
T7/21/03 Học BT Học BT  Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
CN/22/03  Toàn

Tác giả: Phạm Quang Toàn