LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 HKII NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32: TỪ NGÀY 27/04 ĐẾN NGÀY 02/05/2020

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/27/04 SÁNG CHIỀU
T1: Chào cờ, sinh hoạt lớp (Lớp lẽ)  HS nghĩ học Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 T2,3,4 dạy đôn tiết theo thời khóa biểu  13h00 Đại hội chi bộ
T3/28/04 T1,2,3  Các lớp chẵn học TKB thứ 2  HS nghĩ học Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 13h00 Đại hội chi bộ
T4/29/04 Các lớp lẽ học theo TKB  Các lớp chẵn học theo TKB Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
T5/30/04 Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
 Nghĩ lễ  Nghĩ lễ
T6/01/05 Nghĩ lễ  Nghĩ lễ Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T7/02/05 T1,2 lớp lẽ học  Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 T3,4 lớp chẵn học
CN/03/05

Tác giả: Phạm Quang Toàn