LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 HKII NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 HKII : TỪ NGÀY 01/02 ĐẾN NGÀY 06/02/2021

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/01/02 SÁNG CHIỀU
  • Tổ chức ” Xuân yêu thương nawm2021″ tặng quà học sinh, buôn kết nghĩa.
 Học BT

 

Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Học BT  Ôn tập k12, phụ đạo K10,11
T3/02/02 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T4/03/02 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
Đoàn TN tham gia biểu diễn văn nghệ tại Huyện ủy ( Theo kế hoạch)
T5/04/02
Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
  Lao động dọn vệ sinh theo kế hoạch
T6/05/02 Học BT  Học BT (Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Các lớp dọn vệ sinh lớp để bàn giao CSVC
T7/06/02 Học BT  Trực lãnh đạo: Thầy : Tuấn
 Tiết 13,4 Dự kiến họp cơ quan gặp mặt cuối năm  Tổ HC-VP dọn vệ sinh phòng làm việc để bàn giao CSVC
CN/07/02

Tác giả: Phạm Quang Toàn