LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 HKII NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21: TỪ NGÀY 06/01 ĐẾN NGÀY 12/01/2019

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/06/01 SÁNG CHIỀU
Chào cờ( Thầy: Tuấn) Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Học BT
T3/07/01  Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
T4/08/01 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
T5/09/01  Học BT  14h00 họp liên tịch mở rộng( TP: BGH, TK, CĐ, ĐTN, TT) Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
T6/10/01 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 14h00 họp chi bộ
T7/11/01 Học BT Học BT  Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
8h30 họp GVCN
 Tổ chức ngày hội ” Học sinh 3 tốt”  Tổ chức ngày hội ” Học sinh 3 tốt”
CN/12/01  Tổ chức ngày hội ” Học sinh 3 tốt”  Tổ chức ngày hội ” Học sinh 3 tốt”  Toàn

Tác giả: Phạm Quang Toàn