LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 HKII NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 HKII : TỪ NGÀY 18/01 ĐẾN NGÀY 23/01/2021

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/18/01 SÁNG CHIỀU
  • T1 Sơ kết học kỳ I
  • T2 sơ kết học kỳ I tại lớp

 

Học BT

Ôn tập 12, phụ đạo khối 10,11

Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Học BT
T3/19/01 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T4/20/01 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
T5/21/01
Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
 Thi thử tổ hợp KHTN K12( X. Hương; Hằng; Phương)
T6/22/01 Học BT  Học BT (Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T7/23/01 Học BT  Học BT  Trực lãnh đạo: Thầy : Tuấn
CN/24/01

Tác giả: Phạm Quang Toàn