LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 HKII NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20: TỪ NGÀY 30/12 ĐẾN NGÀY 04/01/2019

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/30/12 SÁNG CHIỀU
Chào cờ

Học chương trình HKII, GV vào điểm

 Họp ban kiểm kê TS(Theo QĐ) Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Tổng hợp thi đua HKI: Thầy Hạnh – Các bộ phận
 Học BT  Các lớp nhận bà ghế mới
T3/31/12  Học BT  Cập nhật điểm Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 GV vào điểm
T4/01/01  Nghĩ tế dương lịch  Nghĩ tế dương lịch Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
T5/02/01  Học BT  14h00 họp tổ sơ kết HKI, triển khai KH HKII Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
 11h00 hạn cuối vào điểm HKI
T6/03/01 Duyệt kết quả HKI: K12: thầy Tuấn; K10+11: Thầy Toàn  Duyệt kết quả HKI Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T7/04/01 Học BT Học BT  Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 8h30 họp cơ quan
CN/05/01

Tác giả: Phạm Quang Toàn