LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 HKI NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 HKI : TỪ NGÀY 11/01 ĐẾN NGÀY 16/01/2021

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/11/01 SÁNG CHIỀU
Chào cờ( T. Tuấn)

 

Họp xét KQ rèn luyện của HS( TP: BGH-Đoàn – NN-GVCN, Thầy Nam)

Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Học BT
 GVCN khối 10 làm học bạ HS, Học TKB HKII
T3/12/01 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T4/13/01 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
T5/14/01
Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
 8h Họp ban đại diện CMHS  14h00 họp HĐ thi đua (TP: BGH-CĐ-Đoàn-TK-TTCM)
 Các tổ nhóm CM đăng ký danh sách HS dự thi Olympic( T. Toàn)
T6/15/01 Học BT  Học BT (Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Dự thi KHKT( T. Tuấn; T. Hà)
 Nộp DS dự thi Olympic cho trường Nguyễn Du
 Họp tổng kết Đảng(Hương)
T7/16/01 Học BT  13h30 họp cha mẹ học sinh toàn trường  Trực lãnh đạo: Thầy : Tuấn
CN/17/01

Tác giả: Phạm Quang Toàn