LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 HKI NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 HKI : TỪ NGÀY 4/01 ĐẾN NGÀY 9/01/2021

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/4/01 SÁNG CHIỀU
Chào cờ( T. Tuấn)

SHL: GVCN dự kiến xếp loại HK HKI

Các bộ phận tổng hợp thi đua HKI của GV, HS

Cập nhật điểm, điểm danh, nhận xét vào phần mềm Smas( 4-9/1/2021)

Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Học BT
 Nộp báo cáo SP KHKT
T3/5/01 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T4/6/01 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
T5/7/01
 KTHKI: Theo lịch Học BT Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
 14h00 họp tổ sơ kết học kỳ I triển khai nhiệm vụ HKII
T6/8/01 Học BT  Học BT (Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Tổng hợp kết quả thi KTĐG HKI khối 12 cho sở GD&ĐT  15h00 tổ Vật Lý, CLB thiên văn trường đại học Tây Nguyên tổ chức ngoại khóa
 Tham gia ngày hội HS 3 tốt tại huyện Krông Pắc
T7/9/01 Học BT  Học BT  Trực lãnh đạo: Thầy : Tuấn
 Tiết 4,5 họp cơ quan
 Tham gia ngày hội HS 3 tốt tại huyện Krông Pắc
CN/10/01

Tác giả: Phạm Quang Toàn