LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 HKI NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16: TỪ NGÀY 2/12 ĐẾN NGÀY 7/12/2019

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/2/12 SÁNG CHIỀU
Chào cờ, tổ chức các hoạt động tập thể  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Học BT
Các tổ bố trí họp, GVCN báo cáo T12, dạy bù
T3/3/12  Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 Đ/c: Tuấn + Q. Hương đi họp  LĐ Dọn vệ sinh lớp 11A4 ( Chổi, bao, cuốc)
T4/4/12  Học BT  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
T5/5/12 KTTT Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
 Học BT  Các tổ kiểm tra hồ cơ GV; nộp biên bản cho đ/c Toàn
 Họp tổ hành chính VP
T6/6/12 Học BT  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T7/7/12 Học BT  Học BT  Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 Tiết 4,5 dạy chuyên đề môn tiếng anh 12A1  14h00 học lớp đối tượng đoàn( Đ/c: Hoàng + Oanh)
CN/8/12

Tác giả: Phạm Quang Toàn