LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 HKI năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13: TỪ NGÀY 11/11 ĐẾN NGÀY 17/11/2019

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/11/11 SÁNG CHIỀU
Chào cờ, hoạt động trải nghiệm Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 9h30 họp liên tịch( TP: BGH, CĐ, ĐTN, TK) Lao động dọn vệ sinh lớp11A3( 2/3 cuốc: 1/3 bao)
 Học BT
 Các tổ HĐ CM, nộp KH trải nghiệm
T3/12/11  Học BT  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 Luyện tập VN 20/11
T4/13/11 Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
Học BT  Học BT
T5/14/11 KTTT Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
 Học BT  Tiết 1: Sinh K10, Hóa K10
 7h30 đón đoàn KT CA huyện (TP: BGH, CĐ, Đoàn, Bảo vệ)  Tiết 2: Anh văn  K10, Hóa K12
T6/15/11 Học BT  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Tham gia hội diễn văn nghệ từ ngày 15/11 đến 17/11/2019
T7/16/11 Học BT  Học BT  Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
CN/17/11  Dự lễ kỷ niệm 20 năm trường THPT Trần Nhân Tông

Tác giả: Phạm Quang Toàn