LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11: TỪ NGÀY 28/10 ĐẾN NGÀY 2/11/2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11: TỪ NGÀY 28/10 ĐẾN NGÀY 2/11/2019

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/28/10 SÁNG CHIỀU
Chào cờ Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
Hoạt động ngoại khóa ( Ban tư vấn)  14h30 đại hội đoàn Trường( TP: BCH đoàn TN, đại biểu, GVCN)
 Học BT
T3/29/10  Học BT  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
 8h00 họp cấp ủy  Luyện tập VN. TDTT 20/11
T4/30/10 Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
Học BT  Học BT
 14h00 lao động dọn vệ sinh(11A1)
T5/31/10 KTTT Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
 Học BT  Tiết 1: Đại số K10 – Hình học K11
 Tiết 2: Sinh học K11 + K12
 15h30 họp chi bộ ( ĐV nộp tiền tiết kiệm)
T6/01/11 Học BT  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Tập huấn công tác chủ nhiệm từ 1/11 -4/11/2019(Đ/c Thúy)
 Tập huấn công tác GDTC, đá cầu( T. Nam); Võ cỗ truyền ( T. Duy) 1 -3/11/2019
T7/02/11 Học BT  Học BT  Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
9h35 họp cơ quan
CN/03/11

Tác giả: Phạm Quang Toàn