LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 HKI NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 HKI : TỪ NGÀY 2/11 ĐẾN NGÀY 7/112020

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/2/10 SÁNG CHIỀU
– Chào cờ Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
Học BT  Học BT
T3/3/11  Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Dự hội nghị TK đề án 1501( Đ/c: Toàn; Hoàng)  Lao động VS khối 10( Trừ lớp 10A8)
T4/4/11 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
 Lao động VS 10A8
T5/5/11
 KTTT khối 12

T1: Lịch sử

T2: GDCD

T3: Sinh học

Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
Học BT
T6/6/11 Học BT Học BT (Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 Phát hành thời khóa biểu mới
T7/7/11  K12 Học BT  Trực lãnh đạo: Thầy : Tuấn
 T1: Kiểm tra Sinh học 10; Tiếng Anh khối 11

T2: Kiểm tra Tiếng Anh( 10A1 ->10A6); Sinh K11

 K12: Học BT
CN/8/11

Tác giả: Phạm Quang Toàn