LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 HKI NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 HKI : TỪ NGÀY 12/10 ĐẾN NGÀY 17/10/2020

 

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/12/10 SÁNG CHIỀU
– Chào cờ Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
Học BT  Học BT
T3/13/10  Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T4/14/10 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
 Tập huấn BDTX CBQL (Thầy: Tuấn; Toàn)
T5/15/10
Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
Học BT
 Tập huấn BDTX CBQL (Thầy: Tuấn; Toàn)
T6/16/10 Học BT Học BT (Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
Dự tọa đàm 20/10 tại khu DL Kotam ( Minh, Trinh)
T7/17/10  Học BT  Hoạt động 20/10 theo kế hoạch  Trực lãnh đạo: Thầy : Tuấn
CN/18/10

Tác giả: Phạm Quang Toàn