LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 HKI NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 HKI : TỪ NGÀY 21/09 ĐẾN NGÀY 26/09/2020

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/21/09 SÁNG CHIỀU
– Chào cờ, sinh hoạt lớp  14h00 họp liên tịch Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
Học BT  Học BT
 Các tổ nộp DS HS dự thi chọn HSG ( Nếu có)
T3/22/09  Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T4/23/09 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
 Dự hội nghị GD trung học ( Đ/c Tuấn) Nộp DS HS dự thi chọn HSG cho sở ( Nếu có)
T5/24/09  Dự hội nghị TK công đoàn(Đ/c Minh)  14h00 họp tổ triển khai nhiệm vụ năm học, đăng ký thi đua Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
Học BT
 Tập huấn bơi ( Đ/c Duy; 24/9 ->27/9/2020)
T6/25/09 Học BT Học BT (Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T7/26/09  Trực lãnh đạo: Thầy : Tuấn
 Học BT
CN/27/09

Tác giả: Phạm Quang Toàn